Nascidos

Aldrey

Macho

Preto

Luke x Kyara

17/04/2019

Saiba mais

Anne

Fêmea

Snoopy x Rebeca

21/02/2021

Saiba mais

Areta

Fêmea

Preto / Canela

Dumbo x Stella

19/08/2019

Saiba mais

ARYA

Fêmea

Preto

Luke x Solphi

23/08/2019

Saiba mais

Ava

Fêmea

Snoopy x Rebeca

21/02/2021

Saiba mais

Aylla

Fêmea

Preto

Luke x Kyara

17/04/2019

Saiba mais

Éttore

Macho

Preto

Luke x Kyara

17/04/2019

Saiba mais

BRISA

Fêmea

Dumbo x Rebeca

26/12/2019

Saiba mais

Emma

Fêmea

Snoopy x Rebeca

21/02/2021

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Chocolate

Cookie x Tinker Bell

11/04/2019

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Willy x Rebeca

11/07/2020

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Willy x Stella

10/10/2020

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Luke x Solphi

25/09/2020

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

03/05/2021

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Preto

Otto x Gladys

06/07/2021

Saiba mais

Fêmea 1

Fêmea

Preto

Pelé x Brisa

24/09/2021

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Chocolate

Cookie x Tinker Bell

11/04/2019

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Willy x Stella

10/10/2020

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Luke x Solphi

25/09/2020

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

03/05/2021

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Caramelo

Otto x Gladys

06/07/2021

Saiba mais

Fêmea 2

Fêmea

Preto

Pelé x Brisa

24/09/2021

Saiba mais

Fêmea 3

Fêmea

Preto

Cookie x Tinker Bell

11/04/2019

Saiba mais

Fêmea 3

Fêmea

Luke x Solphi

25/09/2020

Saiba mais

Fêmea 3

Fêmea

03/05/2021

Saiba mais

Fêmea 3

Fêmea

Preto

Pelé x Brisa

24/09/2021

Saiba mais

Fêmea 3

Fêmea

Moony x Brenda

01/09/2023

Saiba mais

Fêmea 4

Fêmea

Luke x Solphi

25/09/2020

Saiba mais

Fêmea 4

Fêmea

03/05/2021

Saiba mais

Fêmea 4

Fêmea

Preto

Pelé x Brisa

24/09/2021

Saiba mais

Fêmea 5

Fêmea

Luke x Solphi

25/09/2020

Saiba mais

Fêmea 5

Fêmea

Preto

Pelé x Brisa

24/09/2021

Saiba mais

Fêmea 6

Fêmea

Luke x Solphi

25/09/2020

Saiba mais

Fêmea 6

Fêmea

Preto

Pelé x Brisa

24/09/2021

Saiba mais

GHEORGY

Macho

Preto

Luke x Solphi

23/08/2019

Saiba mais

Gheorgy

Macho

Arlequim

Dumbo x Stella

19/08/2019

Saiba mais

Glayce

Fêmea

Arlequim

Dumbo x Stella

19/08/2019

Saiba mais

Grecco

Macho

Preto

Luke x Kyara

17/04/2019

Saiba mais

Gregory

Macho

Preto

Luke x Kyara

17/04/2019

Saiba mais

GREGORY

Macho

Preto

Luke x Solphi

23/08/2019

Saiba mais

HANNAH

Fêmea

Preto

Luke x Solphi

23/08/2019

Saiba mais

Hellen

Fêmea

Luke x Solphi

12/02/2021

Saiba mais

Kate

Fêmea

Luke x Solphi

12/02/2021

Saiba mais

Kefera

Fêmea

Preto

Luke x Kyara

17/04/2019

Saiba mais

Klauss

Macho

Preto

Luke x Kyara

17/04/2019

Saiba mais

Kollyn

Macho

Preto

Luke x Kyara

17/04/2019

Saiba mais

Laylla

Fêmea

Preto

Luke x Kyara

17/04/2019

Saiba mais

Leroy

Macho

Snoopy x Rebeca

21/02/2021

Saiba mais

LILLY

Fêmea

Dumbo x Rebeca

26/12/2019

Saiba mais

LUCIAN

Macho

Preto

Luke x Solphi

23/08/2019

Saiba mais

Macho 1

Macho

Preto

Cookie x Tinker Bell

11/04/2019

Saiba mais

Macho 1

Macho

Willy x Rebeca

11/07/2020

Saiba mais

Macho 1

Macho

Willy x Stella

10/10/2020

Saiba mais

Macho 1

Macho

Luke x Solphi

25/09/2020

Saiba mais

Macho 1

Macho

03/05/2021

Saiba mais

Macho 1

Macho

Arlequim Chocolate

Otto x Maggy

23/06/2021

Saiba mais

Macho 1

Macho

Arlequim

Otto x Gladys

06/07/2021

Saiba mais

Macho 1

Macho

Preto

Pelé x Brisa

24/09/2021

Saiba mais

Macho 2

Macho

Preto

Cookie x Tinker Bell

11/04/2019

Saiba mais

Macho 2

Macho

Willy x Rebeca

11/07/2020

Saiba mais

Macho 2

Macho

Willy x Stella

10/10/2020

Saiba mais

Macho 2

Macho

Luke x Solphi

25/09/2020

Saiba mais

Macho 2

Macho

03/05/2021

Saiba mais

Macho 2

Macho

Caramelo

Otto x Maggy

23/06/2021

Saiba mais

Macho 2

Macho

Caramelo

Otto x Gladys

06/07/2021

Saiba mais

Macho 2

Macho

Preto

Pelé x Brisa

24/09/2021

Saiba mais

Macho 3

Macho

Preto

Cookie x Tinker Bell

11/04/2019

Saiba mais

Macho 3

Macho

Willy x Rebeca

11/07/2020

Saiba mais

Macho 3

Macho

Willy x Stella

10/10/2020

Saiba mais

Macho 3

Macho

Luke x Solphi

25/09/2020

Saiba mais

Macho 3

Macho

03/05/2021

Saiba mais

Macho 3

Macho

Preto

Otto x Maggy

23/06/2021

Saiba mais

Macho 3

Macho

Preto

Pelé x Brisa

24/09/2021

Saiba mais

Macho 4

Macho

Willy x Rebeca

11/07/2020

Saiba mais

Macho 4

Macho

Luke x Solphi

25/09/2020

Saiba mais

Macho 4

Macho

Arlequim

Otto x Maggy

23/06/2021

Saiba mais

Macho 5

Macho

Willy x Rebeca

11/07/2020

Saiba mais

Macho 5

Macho

Luke x Solphi

25/09/2020

Saiba mais

Macho 6

Macho

Luke x Solphi

25/09/2020

Saiba mais

Macho 7

Macho

Luke x Solphi

25/09/2020

Saiba mais

Mark

Macho

Snoopy x Rebeca

21/02/2021

Saiba mais

Maya

Fêmea

Caramelo

Moony x Brenda

01/09/2023

Saiba mais

MEG

Fêmea

Dumbo x Rebeca

26/12/2019

Saiba mais

MILLA

Fêmea

Preto

Luke x Solphi

23/08/2019

Saiba mais

Millo

Macho

Snoopy x Rebeca

21/02/2021

Saiba mais

MIRELLE

Fêmea

Preto

Luke x Solphi

23/08/2019

Saiba mais

Morgan

Macho

Luke x Solphi

12/02/2021

Saiba mais

Neko

Macho

Preto / Canela

Dumbo x Stella

19/08/2019

Saiba mais

PHOEBE

Fêmea

Preto

Luke x Solphi

23/08/2019

Saiba mais

Rubi

Fêmea

Luke x Solphi

12/02/2021

Saiba mais

Ryan

Macho

Snoopy x Rebeca

21/02/2021

Saiba mais

Safira

Fêmea

Luke x Solphi

12/02/2021

Saiba mais

SAM

Macho

Preto

Luke x Solphi

23/08/2019

Saiba mais

SHANNON

Fêmea

Preto

Luke x Solphi

23/08/2019

Saiba mais

THOR

Macho

Cookie x Mabelle

22/02/2020

Saiba mais

TODDY

Macho

Cookie x Mabelle

22/02/2020

Saiba mais

Tyller

Macho

Preto

Luke x Kyara

17/04/2019

Saiba mais

Vivien

Fêmea

Snoopy x Rebeca

21/02/2021

Saiba mais
 Braun

Braun

Braun Blue Agate

Macho

Preto/Canela

Grey x Wendy

09/06/2023

Saiba mais
Agatha

Agatha

Agatha Blue Agate

Fêmea

Preto

Ghregory x Black

21/09/2021

Saiba mais
Agatha

Agatha

Agatha Blue Agate

Fêmea

Preto

Oliver x Margot

06/02/2023

Saiba mais
Aghata

Aghata

Aghata Blue Agate

Fêmea

Robyn x Lua

09/12/2022

Saiba mais
Ashira

Ashira

Ashira Blue Agate

Fêmea

Preto

Robyn x Brenda

27/01/2023

Saiba mais
Ayra

Ayra

Ayra Blue Agate

Fêmea

Caramelo

Moony x Brenda

01/09/2023

Saiba mais
Óreo

Óreo

Óreo Blue Agate

Macho

Chocolate

Gheorgy x Mellany

30/01/2022

Saiba mais
Benji

Benji

Benji Blue Agate

Macho

Preto

Oreo x Scarlat

22/05/2022

Saiba mais
Brenda

Brenda

Brenda Blue Agate

Fêmea

Otto x Maggy

Saiba mais
Brisa

Brisa

Brisa Blue Agate

Fêmea

Preto

Luke x Solphi

23/08/2019

Saiba mais
Bryan

Bryan

Bryan Blue Agate

Macho

Preto

Robyn x Gladys

30/06/2022

Saiba mais
Bunny

Bunny

Bunny Blue Agate

Macho

Arlequim

Vinni x Wendy

19/11/2022

Saiba mais
Cappu

Cappu

Cappu Blue Agate

Macho

Chocolate

Gheorgy x Mellany

09/06/2023

Saiba mais
Charlie

Charlie

Charlie Blue Agate

Macho

Arlequim Prata

Grey x Wendy

09/06/2023

Saiba mais
Chokito

Chokito

Chokito Blue Agate

Macho

Chocolate

Gheorgy x Mellany

30/01/2022

Saiba mais
Clara

Clara

Clara Blue Agate

Fêmea

Caramelo

Moony x Scarlat

24/08/2023

Saiba mais
Cosme

Cosme

Cosme Blue Agate

Macho

Arlequim Prata

Moony x Lua

01/09/2023

Saiba mais
Crystal

Crystal

Crystal Blue Agate

Fêmea

Preto

Oliver x Ursula

07/09/2023

Saiba mais
DALILA

DALILA

Dalila blue ágate

Fêmea

Preta

Luke x Solphi

04/02/2018

Saiba mais
Dandara

Dandara

Dandara Blue Agate

Fêmea

Preto

Ghregory x Black

21/09/2021

Saiba mais
Dunga

Dunga

Dunga Blue Agate

Macho

Arlequim Cinza

Grey x Wendy

09/06/2023

Saiba mais
Elide

Elide

Elide Blue Agate

Fêmea

Preto

Luke x Solphi

02/02/2023

Saiba mais
Emma

Emma

Emma Blue Agate

Fêmea

Fulvo Acarvoado

Oliver x Tunia

08/09/2023

Saiba mais
Ennya

Ennya

Ennya Blue Agate

Fêmea

Fulvo Acarvoado

Oliver x Tunia

08/09/2023

Saiba mais
Enory

Enory

Enory Blue Agate

Macho

Blue

Moony x Lua

01/09/2023

Saiba mais
Enya

Enya

Enya Blue Agate

Fêmea

Preto

Vinni x Wendy

19/11/2022

Saiba mais
Floyd

Floyd

Floyd Blue Agate

Macho

Arlequim

Vinni x Wendy

19/11/2022

Saiba mais
Fluffy

Fluffy

Fluffy Blue Agate

Macho

Alerquim

Robyn x Gladys

30/06/2022

Saiba mais
Frida

Frida

Frida Blue Agate

Fêmea

Preto

Luke x Solphi

02/02/2023

Saiba mais
Ghregory

Ghregory

Ghregory Blue Agate

Macho

Preto

Luke x Solphi

23/08/2019

Saiba mais
Gladys

Gladys

Gladys Blue Agate

Fêmea

Otto x Maggy

Saiba mais
Glaicy

Glaicy

Glaicy Blue Agate

Fêmea

Otto x Maggy

19/08/2019

Saiba mais
Glauce

Glauce

Glauce Blue Agate

Fêmea

Glauce

Robyn x Lua

09/12/2022

Saiba mais
Glayce

Glayce

Glayce Blue Agatte

Fêmea

Agatha

Robyn x Lua

09/12/2022

Saiba mais
Grey

Grey

Grey Blue Agate

Macho

Otto x Maggy

19/08/2019

Saiba mais
Hanna

Hanna

Hanna Blue Agate

Fêmea

Arlequim Dourada

Oreo x Scarlat

22/05/2022

Saiba mais
Honey

Honey

Honey Blue Agate

Macho

Chocolate

Gheorgy x Mellany

09/06/2023

Saiba mais
Iris

Iris

Iris Blue Agate

Fêmea

Preto

Moony x Lua

01/09/2023

Saiba mais
Kanella

Kanella

Kanella Blue Agate

Macho

Chocolate

Gheorgy x Mellany

09/06/2023

Saiba mais
Kéffera

Kéffera

Kéffera Blue Agate

Fêmea

Preto

Oliver x Margot

06/02/2023

Saiba mais
Kelly

Kelly

Kelly Blue Agate

Fêmea

Preto

Robyn x Brenda

27/01/2023

Saiba mais
Kenay

Kenay

Kenay Blue Agate

Macho

Preto

Moony x Lua

01/09/2023

Saiba mais
Killer

Killer

Killer Blue Agate

Macho

Preto

Oliver x Ursula

07/09/2023

Saiba mais
Kinder

Kinder

Kinder Blue Agate

Macho

Chocolate

Gheorgy x Mellany

30/01/2022

Saiba mais
Klaryne

Klaryne

Klaryne Blue Agate

Fêmea

Preto

Ghregory x Black

21/09/2021

Saiba mais
Klauss

Klauss

Klauss Blue Agate

Macho

Preto

Moony x Lua

01/09/2023

Saiba mais
Koda

Koda

Koda Blue Agate

Macho

Preto/Canela

Grey x Wendy

09/06/2023

Saiba mais
Kodda

Kodda

Kodda Blue Agate

Macho

Preto

Moony x Lua

01/09/2023

Saiba mais
Kollyn

Kollyn

Kollyn Blue Agate

Macho

Arlequim

Moony x Lua

01/09/2023

Saiba mais
Kyma

Kyma

Kyma Blue Agate

Fêmea

Arlequim

Robyn x Brenda

27/01/2023

Saiba mais
Lenon

Lenon

Lenon Blue Agate

Macho

Preto

Ghregory x Black

21/09/2021

Saiba mais
Leona

Leona

Leona Blue Agatte

Fêmea

Preto

Ghregory x Black

21/09/2021

Saiba mais
Lion

Lion

Lion Blue Agate

Macho

Preto

Ghregory x Black

21/09/2021

Saiba mais
Lor

Lor

Lor Blue Agate

Macho

Arlequim

Vinni x Wendy

19/11/2022

Saiba mais
Louise

Louise

Louise Blue Agate

Fêmea

Alerquim

Robyn x Gladys

30/06/2022

Saiba mais
Luigi

Luigi

Luigi Blue Agate

Macho

Arlequim

Moony x Violetta

17/09/2023

Saiba mais
Maggy

Maggy

Maggy Blue Agate

Fêmea

Preta

Oreo x Glaicy

12/05/2022

Saiba mais
Manteiga

Manteiga

Manteiga Blue Agate

Macho

Alerquim Chocolate

Gheorgy x Mellany

09/06/2023

Saiba mais
Maya

Maya

Maya Blue Agate

Fêmea

Fulvo Acarvoado

Oliver x Tunia

08/09/2023

Saiba mais
MILLA

MILLA

Milla blue Àgate

Fêmea

Preto

Luke x Solphi

23/08/2019

Saiba mais
Milly

Milly

Milly Blue Agate

Fêmea

Alerquim

Robyn x Gladys

30/06/2022

Saiba mais
Monique

Monique

Monique Blue Agate

Fêmea

Preto

Oliver x Margot

06/02/2023

Saiba mais
Moony

Moony

Moony Blue Agate

Macho

MARROM/CASTANHO

Gheorgy x Mellany

30/03/2021

Saiba mais
Morena

Morena

Morena Blue Agate

Fêmea

Caramelo

Moony x Scarlat

24/08/2023

Saiba mais
Núbia

Núbia

Núbia Blue Agate

Fêmea

Vermelho

Robyn x Brenda

27/01/2023

Saiba mais
Nellie

Nellie

Nellie Blue Agate

Fêmea

Alerquim Chocolate

Gheorgy x Mellany

09/06/2023

Saiba mais
Nina

Nina

Nina Blue Agate

Fêmea

Fulvo Arcarvoado

Oliver x Ursula

07/09/2023

Saiba mais
Nute

Nute

Nute Blue Agate

Fêmea

Preto

Gheorgy x Mellany

30/01/2022

Saiba mais
Nuty

Nuty

Nuty Blue Agate

Fêmea

Preta sólida

Robyn x Gladys

30/06/2022

Saiba mais
Nyca

Nyca

Nyca Blue Agate

Fêmea

Arlequim

Robyn x Brenda

27/01/2023

Saiba mais
Oliver

Oliver

Oliver Blue Agate

Macho

Preto

Luke x Solphi

25/09/2020

Saiba mais
Orion

Orion

Orion Blue Agate

Macho

Preto/Canela

Grey x Wendy

09/06/2023

Saiba mais
Otto

Otto

Otto D'ouro

Macho

Preto / Canela

Willy x Rebeca

07/01/2018

Saiba mais
Pingado

Pingado

Pingado Blue Agate

Macho

Alerquim Chocolate

Gheorgy x Mellany

09/06/2023

Saiba mais
Pluto

Pluto

Pluto Blue Agate

Macho

Preto

Oliver x Ursula

07/09/2023

Saiba mais
Pongo

Pongo

Pongo Blue Agate

Macho

Alerquim

Oreo x Glaicy

12/05/2022

Saiba mais
Ramiro

Ramiro

Ramiro Blue Agate

Macho

Blue

Gheorgy x Stella

28/01/2023

Saiba mais
Ravi

Ravi

Ravi Blue Agate

Macho

Vermelho

Robyn x Brenda

27/01/2023

Saiba mais
Reese

Reese

Reese Blue Agate

Macho

Arlequim

Moony x Lua

01/09/2023

Saiba mais
Robyn

Robyn

Robyn Blue Agatate

Macho

PRETO/CASTANHO

Gheorgy x Mellany

30/03/2021

Saiba mais
Romeo

Romeo

Romeo Blue Agate

Macho

Preto

Ghregory x Black

21/09/2021

Saiba mais
Rosy

Rosy

Rosy Blue Agate

Fêmea

Ghregory x Black

21/09/2021

Saiba mais
Rubia

Rubia

Rubia Blue Agate

Fêmea

Fulvo Arcarvoado

Oliver x Ursula

07/09/2023

Saiba mais
Rubio

Rubio

Rubio Blue Agate

Macho

Fulvo Arcarvoado

Oliver x Ursula

07/09/2023

Saiba mais
Rusty

Rusty

Rusty Blue Agate

Macho

Preto

Ghregory x Black

21/09/2021

Saiba mais
Ryan

Ryan

Ryan Blue Agate

Macho

Arlequim

Vinni x Wendy

19/11/2022

Saiba mais
Samia

Samia

Samia Blue Agate

Fêmea

Arlequim Dourado

Robyn x Brenda

27/01/2023

Saiba mais
Samy

Samy

Samy Blue Agate

Fêmea

Preta sólida

Robyn x Gladys

30/06/2022

Saiba mais
Scarlat

Scarlat

Scarlat Blue Agate

Fêmea

Otto x Maggy

Saiba mais
Scarlett

Scarlett

Scarlett Blue Agate

Fêmea

Fulvo Arcarvoado

Oliver x Ursula

07/09/2023

Saiba mais
Selene

Selene

Selene Blue Agate

Fêmea

Preto

Luke x Solphi

02/02/2023

Saiba mais
Serena

Serena

Serena Blue Agate

Fêmea

Preto

Ghregory x Black

21/09/2021

Saiba mais
Serena

Serena

Serena Blue Agate

Fêmea

Chocolate

Gheorgy x Mellany

09/06/2023

Saiba mais
Simba

Simba

Simba Blue Agate

Macho

Fulvo Acarvoado

Oliver x Tunia

08/09/2023

Saiba mais
Sirius

Sirius

Sirius Blue Agate

Macho

Preto

Luke x Solphi

02/02/2023

Saiba mais
Stella

Stella

Stella D'Ouro

Fêmea

Arlequim Prata

Willy x Rebeca

23/08/2017

Saiba mais
Taurus

Taurus

Taurus Blue Agate

Macho

Preto

Oliver x Ursula

07/09/2023

Saiba mais
Thamy

Thamy

Thamy Blue Agate

Fêmea

Preto

Oliver x Tunia

08/09/2023

Saiba mais
Thaty

Thaty

Thaty Blue Agate

Fêmea

Arlequim

Vinni x Wendy

19/11/2022

Saiba mais
Thuty

Thuty

Thuty Blue Agate

Fêmea

Preto

Vinni x Wendy

19/11/2022

Saiba mais
Toddy

Toddy

Toddy Blue Agate

Macho

Chocolate

Gheorgy x Mellany

30/01/2022

Saiba mais
Toffee

Toffee

Toffee Blue Agate

Macho

Chocolate

Gheorgy x Mellany

09/06/2023

Saiba mais
Tomy

Tomy

Tomy Blue Agate

Fêmea

Preta

Robyn x Gladys

30/06/2022

Saiba mais
Toscano

Toscano

Toscano Blue Agate

Macho

Preto

Oliver x Margot

06/02/2023

Saiba mais
Violetta

Violetta

Violetta Blue Agate

Fêmea

Tricolor

Otto x Gladys

06/07/2021

Saiba mais
Wendy

Wendy

Wendy Blue Agate

Fêmea

PRETO/CASTANHO

Gheorgy x Mellany

30/03/2021

Saiba mais
Wine

Wine

Wine Blue Agate

Macho

Preto

Gheorgy x Stella

28/01/2023

Saiba mais
Woody

Woody

Woody Blue Agate

Macho

Preto

Gheorgy x Stella

28/01/2023

Saiba mais

Entre em contato